Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Paruszowicach


Ochotnicza Straż Pożarna w Paruszowicach została założona 1951 roku. Przez mieszkańców wsi oraz ówczesnego kierownika gospodarstwa rolnego, jako wynik troski mieszkańców przed zagrożeniami pożarowymi we wsi i okolicy wówczas bardzo częstymi . wśród założycieli znaleźli się również pracownicy Państwowego Gospodarstwa Rolnego.

remiza retro.JPG

Początki istnienia jednostki były bardzo trudne, podobnie jak podejmowanie przedsięwzięć dotyczących budowy remizy oraz wyposażenia w podstawowy sprzęt gaśniczy, którym wówczas była pompa gaśnicza oraz wyznaczony transport konny. W latach 60-tych na strażnicę przeznaczono wówczas wiatę, pomieszczenie, w którym były przechowywane maszyny rolnicze gospodarstwa rolnego .

pcgbm.JPG

Aktywność OSP rosła w latach 1970 do 1994 gdy główną pomoc finansową i rzeczową jednostka otrzymywała z kombinatu PGR w Byczynie. Obecnie pod względem prawno-organizacyjnym  jednostka OSP jest zarządzana i finansowana przez gminę Byczyna oraz jest zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i działa w oparciu o statut OSP a także na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym .


a15 zuk.JPG                          star 244 historia.JPG

W 2006 r. jednostka otrzymała samochód GLM-8 ŻUK A15 , a w 2011 r. samochód GBA 2,5/16 STAR 244 z OSP Byczyna.  


22-czerwca 2011r.  po 5 latach służby został wycofany z podziału bojowego naszej jednostki GLM ŻUK i przekazany do OSP Wojsławice.


60-LECIE Ochotniczej Straży Pożarnej w Paruszowicach

27-28 sierpień 2011r.

DSC_01.JPG

Jubileusz 60-lecia Ochot

niczej Straży Pożarnej w Paruszowicach rozpoczął dwu dniowy festyn strażacki zorganizowany wspólnie z sołectwem Paruszowice. W sobot

ę 27 sierpnia festyn strażacki rozpoczęły gry i zabawy dla dzieci oraz turniej mini piłki nożnej drużyn strażackich w którym uczestniczyły OSP Paruszowice, OSP Łowkowice, OSP Proślice oraz reprezentacja Urzędu i miejskiego w Byczynie. Sobotni dzień zakończony został zabawą taneczną. Zbiórka pod remizą rozpoczęto niedzielną uroczystość nadania sztandaru OSP Paruszowice kąt pod DSC_02.JPGprzewodnictwem Orkiestry Dętej OSP z Byczyny przemaszerowano do Kościoła św. pw. Jana z Dukli w Dobierciacach na mszę świętą i intencji strażaków celebrowanej przez kapelana ochotniczych straży pożarnych i koncelebrowaną przez proboszcza parafii Łowkowice. Podczas mszy św. Poświęcony został sztandar ufundowany przez społeczny komitet fundacji DSC_05.JPGsztandaru. Dalsze uroczystości związane z nadaniem dla OSP w Paruszowicach odbywały się na stadionie w Paruszowicach które poprowadził Z-ca Dowódcy JRG Kluczbork Kpt.inż. Marcin Kot oraz sekc. Karol Grzyb. Po rozpoczęciu i przywitaniu gości przez Prezesa Ryszrda Wróbla osoby prywatne, firmy oraz wszyscy którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru zostali poproszeni do tradycyjnego wbicia gwoździ w tak zwany drzewiec oraz o wpis do księgi pamiątkowej, poczym  z rąk dh. Andrzeja Borowskiego Prezesa oddziału ZOSP RP w Opolu Prezes Ochotniczej staży pożarnej w Paruszowicach  otrzymał sztandar przekazując go w ręce pocztu sztandarowego który zaprezentował wszystkim zgromadzonym na uroczystości zgodnie z ceremoniałem. Na zakończenie uroczystości nadania sztandaru okolicznościowe przemówienia wygłosili :       

 • Stanisław Reng - członek zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu      

 • Jacek Placety - Prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Kluczborku

 • Andrzej Buła - poseł na sejm

 • Władysław Zawadzki - Prezes Zarządu Miejsko gminnego ZSOP RP w Byczynie

 • Lucjan Kędzia - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Warszawie

 • Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski

 • Ryszard Gruner - Burmistrz Byczyny

 • Andrzej Borowski - Prezes oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu

 • Grzegorz Kapica - Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie

 • Marian Buła - Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Paruszowicach który w czasie przemówienia serdecznie podziękował prezesowi Ryszardowi Wróblowi w imieniu swoim i wszystkich członków OSP Paruszowice po czym orkiestra dęta z Łowkowic zagrała sto lat dla Prezesa. 

  DSC_03.JPG

Podczas gdy zaproszeni goście, poczty sztandarowe i strażacy maszerowali na skromny poczęstunek do Centrum Kulturalno Oświatowego we wsi Paruszowice na stadionie rozpoczął się drugi dzień festynu strażackiego który rozpoczął koncert orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Łowkowic pod batutą Kapelmistrza Wiktora Poloczka.

DSC_04.JPG

Kolejno punkt po punkcie odbywały się:

 • Sprzedaż cegiełek na rzecz straży

 • Zjazd ciężarówek

 • Pokaz wozu strażackiego z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Kluczborku

 • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Ochotniczej Straży pożarnej Paruszowicach i Proślicach  

 • Pokaz Komendy Powiatowej policji w Kluczborku 

Całość dwudniowego Festynu strażackiego z okazji 60-Lecia powstania zakończyła zabawa taneczna z zespołem JUWERS .